Đối Tác

Đại học Newcastle

Đại học Newcastle là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu, một thành viên của nhóm Russell có uy tín và được xếp hạng trong top 1% các trường đại học trên thế giới (QS World University Rankings 2014). Đội UNEW bao gồm thành viên từ Đại Học Kinh Doanh Newcastle và Trường Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn.

Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - UEH là một trong 15 trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam và là thành viên của The Best 1.000 trường kinh doanh trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay, trường đã là một trung tâm nổi tiếng của các nghiên cứu khoa học ở Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, pháp luật. Dự án này sẽ tăng cường vị trí, tác động xã hội và năng lực nghiên cứu của UEH. Nó phù hợp với sứ mệnh của UEH để phát triển kiến thức lý thuyết, thực tiễn và sản xuất nguồn nhân lực để tăng cường các giải pháp cho các vấn đề kinh tế và xã hội thực tế phát sinh trong, giai đoạn Đổi Mới của Việt Nam.

Nguồn tài trợ

 

British Council - Newton Institutional Links Fund