Giới Thiệu Chung

 Dự án tạo ra liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Đại học Newcastle (UNEW) để xây dựng và hỗ trợ thực hiện các chiến lược nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp Việt. Trong khi  nông nghiệp Việt Nam đóng góp lớn trong việc tạo ra việc làm, giá trị gia tăng cho mỗi công nhân là rất thấp so với  tiêu chuẩn ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) . Chiến lược cải thiện giá trị gia tăng sẽ tập trung vào việc sử dụng nông nghiệp công nghệ cao để tăng năng suất và chất lượng đầu ra, và phân tích chuỗi giá trị toàn cầu để xác định các cơ hội nâng cao chất lượng và giá trị, tập trung đặc biệt vào trái cây tươi và rau xanh. Dự án kết hợp việc hợp tác trực tiếp với nông dân và các nhà hoạch định chính sách, cũng như trưng bày thiết bị ở Đại học Newcastle. Phân tích chi phí-lợi ích và thí nghiệm về lựa chọn của người tiêu dùng sẽ giúp phát triển các chiến lược và quá trình thực hiện.

 

Food Sector